>>KOO-Training®

 

KOO-Training® (Kinderen in het Oog van de Orkaan)

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor scheidende ouders en/of ouders die al langere tijd gescheiden zijn en beland zijn in vechtpatronen, vastgelopen communicatie en moeite hebben het gezamenlijk ouderschap vorm te geven tijdens of na scheidingsperiode.

Waarom?
Één op de drie stellen gaan vroeg of laat uit elkaar. In 2014 waren er ruim 35.000 geregistreerde echtscheidingen. Per jaar zijn hier 70.000 kinderen bij betrokken. Andere samenlevingsvormen zijn niet in deze cijfers verwerkt. Vele scheidingen gaan gepaard met conflicten en/of eindigen in een problematische scheiding (zgn. vechtscheiding).
De KOO-Training® biedt hulp aan ouders in geval van conflict of problematische scheiding. Gedurende de training wordt er intensief gewerkt aan het vormgeven en bekrachtigen van het gezamenlijk ouderschap en het versterken van de ouderrol. We maken nadrukkelijk verschil in communiceren vanuit de ex-partnerrol en vanuit de ouderrol.

Visie
Ieder kind heeft wettelijk recht op zorg van en een band op te bouwen met beide ouders. Het doel van deze trainingen is het (her)creëren van een veilige omgeving voor de kinderen van deze ouders. De KOO-training® is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven om een gerichte keuze te kunnen maken; Ga ik me wel of niet volledig inzetten om de kinderen in alles te ondersteunen om hen zo min mogelijk schade te laten ondervinden in het conflict met mijn (ex)partner?

Trainers
Samen met Tineke Kool van Eemland Mediation hebben wij onze visie en daarmee onze expertises samengevoegd en op elkaar afgestemd.

Het doel van deze trainingen is het (her)creëren van een veilige omgeving voor de kinderen van deze ouders.

Tineke Kool:
MfNRegister- en Familiemediator, Rechtbankmediator, Trainer & Docent, Stiefplancoach, Zandkasteelcoach en eigenaresse Eemland Mediation.
Kenmerkend voor Tineke Kool is haar brede ervaring en haar integriteit. Haar aanpak is tactvol en doortastend op respectvolle wijze. Doordat zij uitermate goed in staat is om haar gevoel voor harmonie, inlevingsvermogen en betrokkenheid in de juiste balans te brengen met een professionele, neutrale opstelling is de begeleiding van het mediationproces bij haar in goede handen. Haar rustige uitstraling en haar humor stellen u op het gemak en maken de bemiddelingsgesprekken tot constructieve bijeenkomsten waarin u zich begeleid zult voelen naar een voor u beiden bevredigende oplossing.

Jurjen Groen:
Trainer, coach, adviseur, klankbord en eigenaar Ninus.
Jurjen weet op een prikkelende en verrassende manier individuen en teams in beweging te krijgen. Harde wetenschap en Oosterse wijsheden vormen op het eerste gezicht twee uitersten, die hij op bijzondere wijze weet te combineren en in te zetten bij zijn werkzaamheden als trainer en coach. Principes uit de Japanse krijgskunst Aikido worden nagenoeg altijd gebruikt als metafoor in (team)coachtrajecten. Daar waar ontspanning nodig is om weer te kunnen bouwen. Het lichaam liegt namelijk zelden...

 

 

 

 

 

Invouwen