>>De kans om iemand te helpen? DOEN!

 

De kans om iemand te helpen? DOEN!

11-05-2016

De kans om iemand te helpen? DOEN!

Sinds mijn bezoek en werkzaamheden in Idomenië, aan de grens tussen Griekenland en Macedonië, en later in Athene is er iets in gang gezet. Zowel bij mij persoonlijk als in de betrokkenheid met hulpbehoevende mensen. Je zou er een mening over kunnen vormen en die zijn er genoeg. Ik denk dat handelen nog steeds het beste werkt om iets te veranderen. En dat hulp verlenen aan mensen, die ook niet gevraagd hebben om iets verschrikkelijks, bij voorbaat al nodig is. Op mijn facebookpagina zie je van tijd tot tijd allerlei items voorbij komen. Ook kun je lezen hoe jij deze mensen in nood kunt helpen.

Terug naar Griekenland.
Movement on the Ground is een beweging dat is ontstaan door een paar creatievelingen en zakenlieden en reageert op soorten crisis dat effect heeft op onschuldige mensen. Mannen, vrouwen en kinderen die huis en haard moeten verlaten door natuurrampen, armoede en/of oorlog. Ook hier werken gepassioneerde mensen. Mensen die óók het verschil willen maken en het lef hebben uit hun eigen comfortzone te stappen. Waaronder mensen met een bekende naam. Die hun status gebruiken op een mooie manier, zonder hun ego voorop te zetten.

De werkzaamheden waar ik bij betrokken was in Griekenland bestond uit het verplaatsen van een grote tent. Niks bijzonders zou je kunnen zeggen. Ware het niet dat deze tent een prominente rol is gaan spelen en de kinderen in het vluchtelingenkamp zoveel als mogelijk plezier laten beleven. Ook de educatieve kant krijgt veel aandacht. En dat allemaal uitgevoerd door vrijwilligers. En omdat de vluchtelingenstroom blijft toenemen, is de vraag naar gepassioneerde hulpverleners nog steeds gaande.

No Kidding, dat hier in eigen land opkomt voor een veilige omgeving voor kinderen, is een beweging dat mij nauw aan het hart ligt. Dat komt voort uit het feit dat ik vind dat kinderen zo min mogelijk belast hoeven te worden met de kortzichtigheid en mindset van vele volwassenen, inclusief ouders. Een voortvoeisel uit deze gedachte zijn bijvoorbeeld ook de KOO-trainingen. Maar ook gezien het feit dat je heel dichtbij kunt beginnen, in vergelijking met een beweging dat in het buitenland actief is. De kerncompetentie van de NO KIDDING maatschappelijke beweging is prachtig. Een stem zijn voor het mishandelde kind, dat ‘vraagt’ om gezien te worden. Opgeleide ervaringsdeskundigen roepen, via het delen van hun eigen rauwe werkelijkheid, juiste compassie op bij omstanders en vergroten daarmee bespreekbaarheid en de kans op laagdrempelig handelen: helden gedrag!

Of je hart nu ligt bij het helpen van kinderen hier in Nederland, of bij hulpverlening aan mensen in nood in het buitenland onder vaak moeilijke omstandigheden; hulp wordt altijd gewaardeerd!

Invouwen