>>Mediation of Coaching?

 

Mediation of Coaching?

11-02-2017

Mediation of Coaching?

Mediation of Coaching?

Mediation en Coaching lijken aanvankelijk wel wat op elkaar. Ze vallen beiden in het vakgebied waarbij het conflict centraal staat. Een conflict met jezelf of met een ander. En in sommige gevallen zijn er meerdere partijen bij betrokken. Wat gebeurt er bij mediation en wat bij coaching? Wanneer kies je voor mediation en wanneer kies je voor coaching?

In veel gevallen zijn alle partijen aanwezig tijdens mediation waar bij coaching veelal één op één wordt gewerkt.
De ene discipline is niet beter dan de ander. Zowel de mediator als de coach kunnen knelpunten prima opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en werken aan duidelijkheid. Mediation en coaching kunnen prima overlappen en het is ook goed mogelijk om tussentijds van elkaars expertise gebruik te maken. Concreet voorbeeld; als blijkt dat het tijdens coaching handiger communiceren is door alle partijen bij elkaar te brengen die betrokken zijn bij het conflict, is het voor alle partijen soms beter om (tijdelijk) een mediator het gesprek te laten leiden. Mediation richt zich meer op het oplossen van het conflict zelf, coaching kijkt naar de reden van het conflict en gaat uitgebreider op door op gedragspatronen en het begeleiden van mogelijke veranderingen. Er zijn natuurlijk mediators die ook daar ruimschoots aandacht aan besteden. Als eenmaal het conflict is opgelost door de mediator zou de coach de nieuwe situatie verder kunnen uitdiepen. Ook (of juist?) op preventief vlak zou de coach een belangrijke rol kunnen spelen om misverstanden, ruis en nieuwe conflicten te voorkomen.

De mediator en de coach zouden wat mij betreft meer samen mogen werken om veranderingen en nieuwe, gewenste situaties te monitoren en te kunnen borgen!

"De huidige, onrustige en prestatiegerichte tijd waarin we leven vraagt om een andere kijk op het Coachen en Trainen van mensen. Wij hebben een nuchtere, verrassende en heldere kijk op de mens. Waarom zetten we in op het vergroten van kennis als de kennis niet wordt benut wanneer de druk hoog is? Wanneer de emotie de boventoon voert, bijvoorbeeld bij een serieus conflict? In onze manier van coachen staat meestal het lijf centraal omdat het lichaam zelden tot nooit liegt wanneer we naar de effecten van verhoogde druk kijken. We gebruiken de wetenschappelijke benadering en we gebruiken de fundamentele principes vanuit de aikidofilosofie om gedrag tastbaar en voelbaar te maken. Samen met de theorie (weten) stelt het fysiek je in staat om een ervaring op te doen (begrijpen). Tineke Kool van Eemland Mediation uit Amersfoort is een ervaren mediator en heeft een goedlopende praktijk. Zij heeft inmiddels ervaren hoe waardevol het is om het fysiek als middel in te zetten". -Jurjen Groen, trainer/coach, eigenaar Ninus-

Invouwen