>>Tatatatatataaaaaa! Aaaanvalluuuuhh!

 

Tatatatatataaaaaa! Aaaanvalluuuuhh!

09-11-2016

Er vallen een aantal dingen samen, die ik tot voor kort nog op zichzelf zag staan. Zowel in de fysieke trainingen die ik geef, als in de coachgesprekken die ik heb, als in de teamopdrachten waar ik veel plezier aan beleef, is het naar mijn idee hoog tijd om zaken (opnieuw) anders te benaderen.

Het aantal vragen die bij me opkomen, aan de hand van mijn eigen ervaringen in werksituaties, door het kijken naar de actualiteit en de gesprekken die je om je heen hoort, dat zijn er nogal wat. Er zijn zóveel, hele slimme mensen. Waarom dan nog zoveel onrust, onnodige stress, vermoeidheid, burn out, echtscheidingen, kinder- en dierenmishandeling, obesitas, diabetes, kanker en andere enge ziekten, terrorisme, ontevredenheid, angst, prestatiedrang en nog veel meer ongezelligheid in de wereld? Inmiddels ben ik van een aantal dingen wel overtuigd. De belangrijkste is, dat de hoeveelheid kennis die er op elk, afzonderlijk gebied is blijkbaar niet het gewenste effect oplevert. Sterker nog, veel van bovenstaande onderwerpen nemen zelfs in omvang of intensiteit toe.

Lang verhaal kort, wat mij betreft is de grootste oorzaak dat we niet meer in staat lijken te zijn om goed te kunnen communiceren. Niet met jezelf dus ook niet met anderen. We lijken te zijn vergeten hoe we de rol van Zender en Ontvanger op een constructieve manier horen in te vullen. Een aikidogrootmeester zei ooit in een seminar "Praten is luisteren naar jezelf". Met andere woorden, ben je in staat om te luisteren wat je zelf communiceert naar de ander en komt je boodschap goed over? Wat IS je boodschap eigenlijk? Welke intentie zit daarachter? Wil je iemand verbaal uitschakelen (dominantie), of lukt het je iemand in te schakelen en mee krijgen (gelijkwaardigheid)? Communiceer je vaak vanuit een bepaalde rol, of communiceer je als mens?

Bewustzijnsonderzoekje...
Kijk eens hoe vaak je je, terecht of onterecht, aangevallen voelt in de communicatie met anderen. Kan face-to-face zijn, via email of whatsapp, met een bekende of een onbekende. Hoe start je zélf een gesprek? Vervolgens kun je in een volgend stadium opletten hoe jijzelf reageert op een vraag of een opmerking van een ander. Is dat, als je je aangevallen voelt, met een tegenaanval, een standpunt of met vluchtgedrag?

Een oplossing voor dit mondiale communicatieprobleem heb ik uiteraard ook niet. Ik heb wel een wens! Mijn wens is dat ik met Ninus en alle mensen die erbij betrokken zijn, op hele kleine schaal, kan zorgen voor wat meer dagelijks plezier en levenslust. Dat we angst en verkramping weg kunnen nemen bij het individu of binnen een team en dat we zorgvuldig worden in onze woordkeuze. We weten het allemaal zo goed en toch jakkeren we maar door. Deze tijd vraagt om een andere kijk op van alles. Er is grote behoefte aan ontspanning. Fundamenteel in Ninus' visie en werkt door in onze dienstverlening.

 

Inspirators:
Alle trainees en coachees van de afgelopen jaren, Henk Kraaijenhof, Eugène du Long, mijn aikidovriendjes en -vriendinnetjes, familie, vrienden, kennissen, collega's, onbekenden, Corky Quackenbush, opdrachtgevers, en nog veel meer.

 

Invouwen