>>Windows of Trainability; een revolutionaire man...

 

Windows of Trainability; een revolutionaire manier om de belastbaarheid te meten!

27-05-2015

Windows of Trainability; een revolutionaire manier om de belastbaarheid te meten!

Dinsdag 26 mei j.l. gaf Henk Kraaijenhof voor NLCoach een presentatie over een revolutionaire ontwikkeling op de bestaande testbatterij; de Windows of Trainability. Henk Kraaijenhof is een zeer deskundig man op het gebied van prestatieontwikkeling. Met een schat aan ervaring op het gebied van (praktisch!) onderzoek, het werken met vele internationale topatleten en zijn onuitputtelijke honger naar vooruitgang zou je kunnen zeggen dat deze man weet wat hij verkondigt.

Dit testsysteem stelt de trainer/coach in staat op de optimale trainingsprikkel toe te dienen. De basis voor deze ontwikkeling van de al bestaande testmethoden gaat terug naar de jaren '80. Vanaf die tijd zijn vele relevante parameters verzameld om te kijken naar prestatieontwikkeling en de oorzaak van blessures. Kortom, er wordt een nauwkeurige meting gedaan naar belasting versus belastbaarheid.

Overbelasting komt helaas nog veel te vaak voor. Overbelasting is nog steeds aan de orde van de dag. Klassieke periodiseringsmodellen worden gehanteerd en er wordt te weinig rekening gehouden met het herstelvermogen. Dat herstelvermogen staat nu juist centraal in deze andere kijk op training; Methodologie 2.0. Dit systeem gaat niet uit van de standaard supercompensatie, waarin alle systemen die belast worden tijdens inspanning op hetzelfde moment herstellen. Deze visie gaat uit van individualisering, optimalisering en actualiteit.
Deze vernieuwde versie van Omegawave is gebaseerd op het feit dat alle systemen hun eigen tijd nodig hebben om te herstellen, ook nog eens afhankelijk van het soort belasting. Na een korte meting van circa zes minuten kan een coach, ook op afstand, zien in hoeverre de drie hoofdsystemen (CNS, ANS en MS) zijn hersteld. Aan de hand daarvan kan exact bepaald worden welke optimale trainingsprikkel er gegeven kan worden (aandacht voor Uithoudingsvermogen, Power en Snelheid, Kracht of Techniek/Tactiek).

Ninus werkt al jaren samen met het Vortx van Henk Kraaijenhof en is dan ook zeer bekend met Omegawave. Deze ontwikkeling stelt een trainer/coach meer in staat uit de zone van overbelasting te blijven en een juiste trainingsprikkel kan geven omdat de actuele toestand van het lichaam gemeten wordt. Vooral de onderbouwing is indrukwekkend. Natuurlijk blijft er altijd een context en blijft de kennis en ervaring van de coach een zeer belangrijke rol innemen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen; jurjen@ninus.nl of telefoon 06-18630671.
Kijk ook eens op de site van Vortx en Omegawave.

 

Invouwen