>>Recente ontwikkelingen en lopende zaken...

 

Recente ontwikkelingen en lopende zaken...

25-09-2017

En dan ben je zo maar weer een aantal maanden verder. Zomerperiode, inclusief vakantie, het oppakken van lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen, mooie initiatieven, etc. Hieronder een overzicht...

Tijdens de zomerstage o.l.v. Yoshigasaki sensei en Eugène du Long interessante invalshoeken gekregen op het gebied van aikido in de dojo en aikido in het dagelijkse leven. Het doorvoeren van zijn 'Life theory' in plaats van 'Point mathematics' blijft een mooie gedachte en helpt (mij) om wat meer tools in te kunnen zetten in mijn eigen rol als coach en trainer.

Bij Fynch werken experts binnen het werkveld van persoonlijke - en organisatieontwikkeling. Hun uitgangspunt is; No joy, no glory. Zijn weten dat professionals alleen excelleren als zij doen wat zij écht leuk vinden. Eerder dit jaar heb ik de PRO opleiding gevolgd wat een enorme toegevoegde waarde heeft gegeven op het gebied van coaching. Zij hebben mij gevraagd of ik aan de andere kant wil komen staan, in de rol van co-trainer. Prachtige ervaring! Zij weten dat het lijf te weinig aandacht krijgt binnen trainingen voor professionals. Vandaar dat zij steeds vaker een beroep op mijn workshops om de fysieke kant van (persoonlijk) leiderschap in de schijnwerpers te zetten.

Henk Kraaijenhof, wat mij betreft één van de beste elitecoaches van de wereld, en daar is niks aan gelogen, heeft zoals altijd een belangrijke rol in mijn werkveld. Buiten het persoonlijke contact om, heeft hij ook weer heerlijke, op z'n Henks, blogs geschreven over de zin en onzin binnen de wereld van fysieke en mentale training. Een streling voor coaches die verschil willen maken. Coaches die daadwerkelijk het beste voor hun atleten, klanten of coachees willen bereiken. Niet uit egocentrisch oogpunt, maar uit liefde voor het vak en de mens. Een hel voor wannebe-Google en internetcoaches....

The Blue Zones... Er valt veel over te zeggen. Toch heeft het gegeven wel interessante ingrediënten. Samen met Lilian de la Mar van de Blauwe Zone en Wilco Willemse Buurtsportcoach bij Heuvelrug Sportief en Gezond zijn we een initiatief gestart waarmee we op lokaal niveau, binnen de context (we leven immers in Nederland...) en met onze eigen interpretiatie van the Blue Zones mensen willen uitdagen om in beweging te komen om de dagelijkse regie in eigen hand te nemen. En accent te leggen op het verder te ontwikkelen daar waar mensen gestopt zijn met het zorgen voor zichzelf.

Een ander initiatief dat vandaag in gang is gezet, is het project 'Papa's in de kou', geïnitieerd door Project Safe Haven. Het betreft een inzamelingsactie voor komende winter in Lesbos waar de vluchtelingenstroom nog altijd orde van de dag is. Mocht je je kasten binnenkort willen opruimen en de onmenselijke situatie daar, ik heb het met eigen ogen mogen zien vorig jaar, wat dragelijker willen maken, houd dan de info in de gaten op Facebook!

Invouwen