Ontspanning als vertrekpunt

Onze wereld staat onder hoogspanning.
Voorbeelden zijn toenemende bevolkingsgroei, het uitsterven van dier - en plantsoorten, het klimaat en de natuur, de steeds groter wordende vluchtelingenstroom als gevolg van conflicten en oorlog. Het toekomstige tekort aan water, grondstoffen en fossiele brandstoffen, ons zorg- en onderwijssysteem en de huidige toestand door het Coronavirus. Alle systemen staan onder druk en het tijdperk waarin we leven gaat veranderen.
Dit alles heeft als logisch gevolg dat ook de mens en onze persoonlijke systemen zoals het autonome – en centrale zenuwstelsel en het stresshormoonsysteem langer dan nodig onder (hoog)spanning staan. We staan, langer dan gezond voor ons is, in een overlevingsmodus. Ontspanning als vertrekpunt is simpelweg ernstige noodzaak.

Mensen zijn tot heel veel meer in staat dan men voor mogelijk houdt. Wij geloven dat weerstand in welke vorm dan ook nodig is om te groeien als mens, als team en als organisatie. Door weerstand als middel te gebruiken en door te leren wat het eigenlijk wil zeggen, creëren we een enorme groei in zelfredzaamheid.

Voor meer informatie over onze werkzaamheden kun je uiteraard gewoon contact opnemen.

-Jurjen Groen, eigenaar Ninus-

Het laatste nieuws

Afstand; een moeilijk begrip

Afstand is een 'hot topic' dezer dagen. De anderhalve meter afstand, social distancing, ex-minister Bruins die afstand heeft genomen van zijn functie, de on...

Lees verder
Afstand; een moeilijk begrip

Samen?! Eerlijk is eerlijk...

Samen?! Eerlijk is eerlijk...

Lees verder
Samen?! Eerlijk is eerlijk...
Invouwen